ศูนย์ประสานข้าราชการใสสะอาด

ร้องเรียนการให้บริการกรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ-สกุล :

จังหวัด : อำเภอ : ตำบล : (สำหรับเก็บสถิติ)

อีเมล์ : (หากต้องการให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการแก้ไขข้อร้องเรียน)

โทรศัพท์ : (สำหรับประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม)


ข้อมูลการร้องเรียน

ท่านต้องการร้องเรียนการให้บริการกรมประชาสัมพันธ์ด้านใด

งานบริการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)

งานบริการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

งานบริการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา

งานบริการทางเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

งานบริการอื่นๆ

รายการ/จังหวัด :
คลื่น/รายการ :
คลื่น/รายการ :
URL : (คัดลอกลิงค์เว็บไซต์มาวาง)

เรื่อง :

รายละเอียด :

กรุณาระบุตัวเลขที่ท่านเห็น :