ศูนย์ประสานข้าราชการใสสะอาด

ร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ-สกุล :

จังหวัด : อำเภอ :
ตำบล : (สำหรับเก็บสถิติ)

อีเมล์ : (หากต้องการให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการแก้ไขข้อร้องเรียน)

โทรศัพท์ : (สำหรับประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม)


ข้อมูลการร้องเรียน

เรื่อง :

รายละเอียด :

กรุณาระบุตัวเลขที่ท่านเห็น :